Máy đo điện trở đất và điện trở suất Sonel MRU-200

Model: MRU-200
Hãng sản xuất: SONEL
Xuất xứ: Ba Lan
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ
Tình trạng: Còn hàng
Điện thoại: 0976595968

Model: MRU-200
Hãng sản xuất: SONEL
Xuất xứ: Ba lan
Bảo hành 12 tháng
Thông số kỹ thuật:
Đo điện áp nhiễu:
- 0...100 V/ 1 V /±(2% m.v + 3 digits)
Đo tần số:
- 15...450 Hz / 1 Hz /    ±(1% m.v. + 2 digits)
Đo điện trở đất (phương pháp 3- và 4-cực):
- 0,000...3,999 Ω/ 0,001 Ω /±(2% m.v. + 4 digits)
- 4,00...39,99 Ω/ 0,01 Ω /±(2% m.v. + 2 digits)
- 40,0...399,9 Ω/ 0,01 kΩ /±(5% m.v. + 2 digits)
- 400...3999 Ω / 0,001 kΩ / ±(2% m.v. + 2 digits)          
- 4,00k...19,99 kΩ/ 0,01 kΩ /±(5% m.v. + 2 digits)
Đo điện trở của điện cực phụ RH và RS
- 0...999 Ω/ 1 Ω /±(5% (RS+RE+RH) + 8 digits)
- 1,00k...9,99 kΩ/ 0,01 kΩ /±(5% (RS+RE+RH) + 8 digits)
- 10,0k...19,9 kΩ/ 0,1 kΩ /±(5% (RS+RE+RH) + 8 digits)
Đo điện trở đất sử dụng ampe kìm và điện cực phụ (3 cực + kìm đo) (Chọn mua thêm kìm)
- 0,000...3,999 Ω*/ 0,01 Ω /±(8% m.v. + 3 4 digits)
- 10,0...99,9 Ω/0,01 Ω /±(8% m.v. + 3 4 digits)
- 100...999 Ω/0.1 Ω /±(8% m.v. + 3 4 digits)
- 1,00k...1,99 kΩ / 1 Ω / ±(8% m.v. + 3 4 digits)
Đo điện trở đất sử dụng 2 kìm đo (Chọn mua thêm kìm)
- 0,00...19,99 Ω/ 0,1 Ω /±(10% m.v. + 3 digits)
- 20,0...149,9 Ω / 0,1 Ω /±(20% m.v. + 3 digits)
Đo điện trở suất của đất:
- 0,0...199,9 Ωm /0,1 Ωm     
- 200...1999 Ωm /1 Ωm
- 2,00k...19,99 kΩm /0,01 kΩm
- 20,0k...99,9 kΩm /0,1 kΩm
- 100k...999 kΩm /1 kΩm
Đo dòng điện xoay chiều rò rỉ:
- 0,1...99,9 mA 1 / 0,1 mA / ±(8% m.v. + 5 digits)
- 100...999 mA 1 / 1 mA / ±(8% m.v. + 3 digits)
- 1,00...4,99 A 1,2 / 0,01 A / ±(5% m.v. + 5 digits)1 unspecified 2
- 00...9,99 A 1,2 / 0,01 A / ±(5% m.v. + 5 digits)
- 10,0...99,9 A 1,2 / 0,1 A / ±(5% m.v. + 5 digits)
- 100...300 A 1,2 / 1 A / ±(5% m.v. + 5 digits)
Đo điện trở nối đất bừng phương pháp xung 4 cực:
- 0,0...99,9 Ω    / 0,1 Ω / ±(2,5% m.v. + 3 digits)
- 100...199 Ω / 1 Ω / ±(2,5% m.v. + 3 digits)
Phụ kiện kèm theo:
- 01 dây đo, 1 dây dài 1,2m
- 1 dây dài 2,2m
- 01 kẹp cá sấu
- 1 dây đeo
- Pin sạc
- Bộ xạc pin
- Cọc đo
- 02 cuộn dây 25m (01 dây màu đỏ, 01 dây màu xanh).
- 01 cuộn dây 50m màu vàng
- Cáp USB để kết nôi với máy tính
- Hộp đựng máy L2
- Tài liệu kèm theo:


 

DESCRIPTION

 

MRU-200 is the only meter in the market which uses all measurement methods.

Possible measurements:

 • earth resistance measurment with 2-pole, 3-pole,4-pole method,
 • impulse earth impedance measurement, three kinds of measuring impulse 4/10μs, 8/20μs, 10/350μs,
 • earth resistance measurement without disconnecting measured earths (using clamp),
 • two clamps earth resistance measurement without auxiliary test probs,
 • earth resistivity measurement,
 • continuity measurement,
 • leakage current measurement.
 • It allows to take the measurements of:

  • earth resistance using auxiliary electrodes,
  • earth resistance using auxiliary electrodes and clamp (for measurements of multiple earthing)
  • earth resistance using double clamps for measuring multiple earthing without underground connections,
  • impulse earth impedance (without disconnecting measured earthing),
  • ground resistivity (Wenner method),
  • current using the clamp (e.g. leakage) and flexible clamp (Rogowsky coil),
  • measurement of continuity of equipotential bondings and protective conductors (meeting the requirements of IEC 60364 - 6 - 61:2000 section 6.12.2) with auto-zero function – with current 200 mA.

  Additionally:

  • measurement of resistance of auxiliary electrodes RS and RH,
  • measurement of interference voltage,
  • measurement of interference frequency,
  • measurement in the presence of interference voltage in the power network
   with frequency 16 2/3 Hz, 50 Hz, 60 Hz and 400 Hz (with automatic selection of proper frequency of measuring signal or with manual selection),
  • selection of maximum measuring voltage (25 V and 50 V)
  • introducing the distance between the electrodes for the resistivity in metres (m) and feet (ft),
  • memory of 990 measurements (10 banks of 99 cells each),
  • calibration of clamp used,
  • real time clock (RTC),
  • data transmission to the computer USB and Bluetooth*,
  • indication of battery state.

  *Bluetooth communication from serial number E30001

  Electric security:

  • type of insulation: double, according to EN 61010 - 1 and IEC 61557
  • measurement category: CAT IV 300 V acc. to EN 61010 - 1
  • protection class acc. to EN 60529: IP54

  Rated operational conditions:

  • operation temperature: -10...+50°C
  • storage temperature: -20...+70°C
  • humidity: 20...80%

  Other technical data:

  • LCD display: graphic, backlighted
  • interface: USB
  • number of measurements carried out of set of batteries: > 1200
  • warranty: 24 months

  Measurement of interference voltage

  Range Resolution Accuracy
  0...100 V 1 V ±(2% m.v. + 3 digits)

  Measurement of interference frequency

  Range Resolution Accuracy
  15...450 Hz 1 Hz ±(1% m.v. + 2 digits)

  Measurement of earthing resistance (method 3- and 4-pole) 
  measurement range to IEC61557 - 5: 0,100 Ω...19,9 kΩ

  Range Resolution Accuracy
  0,000...3,999 Ω 0,001 Ω ±(2% m.v. + 4 digits)
  4,00...39,99 Ω 0,01 Ω ±(2% m.v. + 2 digits)
  40,0...399,9 Ω 0,1 Ω
  400...3999 Ω 0,001 kΩ
  4,00k...19,99 kΩ 0,01 kΩ ±(5% m.v. + 2 digits)


  Measurement of continuity of equipotential bondings and protective conductors (Rcont
  measurement range to IEC61557 - 4: 0,045 Ω...19,99 kΩ

  Range Resolution Accuracy
  0,000...3,999 Ω 0,001 Ω ±(2% m.v. + 4 digits)
  4,00...39,99 Ω 0,01 Ω ±(2% m.v. + 2 digits)
  40,0...399,9 Ω

  0,1 Ω

  400...3999 Ω 0,001 kΩ
  4,00k...19,99 kΩ 0,01 kΩ ±(5% m.v. + 2 digits)

  Measurement of resistance of auxiliary electrodes RH and RS

  Range Range Accuracy
  0...999 Ω 1 Ω
  ±(5% (RS+RE+RH) + 8 digits)
  1,00k...9,99 kΩ 0,01 kΩ
  10,0k...19,9 kΩ 0,1 kΩ

   

  Measurement of multiple earthing resistance with using the clamp and auxiliary
  electrodes (3p + clamp)

  Range Resolution Accuracy
  0,000...3,999 Ω* 0,01 Ω ±(8% m.v. + 4 digits)
  10,0...99,9 Ω 0,01 Ω ±(8% m.v. + 3 digits)
  100...999 Ω 0,1 Ω
  1,00k...1,99 kΩ 1 Ω

  * - in range 0,000…0,045 Ω the accuracy is not specified.

  Measurement of multiple earthing resistance with using double clamps

  Range Resolution Accuracy
  0,00...19,99 Ω 0,1 Ω ±(10% m.v. + 3 digits)
  20,0...149,9 Ω 0,1 Ω ±(20% m.v. + 3 digits)

  Measurement of ground resistivity Measurement method: Wennera, ρ=2πLRE

  Range Resolution Accuracy
  0,0...199,9 Ωm 0,1 Ωm depending on measurement
  accuracy RE with 4p method,
  but not less than ±1 digit
  200...1999 Ωm 1 Ωm
  2,00k...19,99 kΩm 0,01 kΩm
  20,0k...99,9 kΩm 0,1 kΩm
  100k...999 kΩm 1 kΩm

  L – distance between probes: 1...50 m
   

  Measurement of AC current (leakage)

  Range Resolution Accuracy
  0,1...99,9 mA 1 0,1 mA
  ±(8% m.v. + 5 digits)
  100...999 mA 1 1 mA ±(8% m.v. + 3 digits)
  1,00...4,99 A 1,2 0,01 A ±(5% m.v. + 5 digits)1
  unspecified 2
  5,00...9,99 A 1,2 0,01 A ±(5% m.v. + 5 digits)
  10,0...99,9 A 1,2 0,1 A
  100...300 A 1,2 1 A

  – receiving clamp (diameter 52 mm) – C-3
  2 – flexible clamp (Rogowsky coil) with diameter 400 mm – F-1


  Measurement of dynamic earthing resistance (RD) with impulse wave method (4p )

  Range Resolution Accuracy
  0,0...99,9 Ω 0,1 Ω
  ±(2,5% m.v. + 3 digits)
  100...199 Ω 1 Ω

  choice impulse edges: 4/10μs, 8/20μs, 10/350μs

  „m.v.”- measured value

 

  Bảo đảm chất lượng

  Bảo đảm chất lượng

  Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
  Hotline 24/7

  Hotline 24/7

  Hotline: 085 996 3888
  Sản phẩm chính hãng

  Sản phẩm chính hãng

  Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

  Sản phẩm bạn đã xem

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền:

  DANH MỤC
  DANH MỤC SẢN PHẨM